Toivonens djurpark och allmogemuseum
Mellersta Österbottens favoritresemål

Huvudsidan  |  Mattis hus  |  Museibyn  |  Djurparken

Rökpörte-kafeet fungerar i en österbottnisk lantgård från 1700-talet på gården intill museet bredvid verksamhetscentret. Rökpörte-kafeet erbjuder smörgåsar och kaffebröd dagligen och där finns också annat smått och gott att välja på. I Anttis stuga erjuds besökaren möljighet att genom arbetsdemonstrationer som förevisas sommartid bekanta sig med gamla handarbetsmetoder, som t.ex hur man kardar, spinner eller färgar garn.

Smedjan fungerade förr som ett center för ett bysamhälle. Det var vanligen vid eldstaden i en smedja som hushållens alla verktyg och arbetsredskap fick sin början. I smedjan finns ett stort antal redskap i anknytning till smedarbetet utställda och under säsongperiod förevisas här arbetsdemonstrationer framförda av landets bästa bysmeder.

Farfars snickeriverkstad - I farfars snickeriverkstad som byggdes i början av århundradet finns ett mycket stort antal fungerande maskiner med trästomme och kardmaskiner, som alla fungerar. Snickeriverkstaden ger besökaren en förträfflig bild av hur nittonhundratalets mekanisering fick sin början. I verkstaden finns också ett stort urval hantverkarredskap och bredvid verkstaden finns en gammal transformatorstation.

Köpcentret omfattar en diversehandel från 1930-40-talet, ett bypostkontor, en telefoncentral, en urmakarverkstad och ett fotolaboratorium - allt under samma tak. Utanför köpcentret finns dessutom en gammal bensinstation.

En lemonadfabrik och ett bageri från 30-40-talen.

Vid Rian och Lantbruksmuseet finner besökaren bruksföremål som använts i anknytning till jordbruk och dagligt liv vid bondgårdar förr samt en omfattande samling arbetsredskap.

Boden med uställningar erbjuder varje säsong något nytt att se eftersom varje säsong för med sig nya teman. I Vildmarksmuseet kan man bekanta sig med vildmarksliv, jakt och fiske indelade i avdelningar. Liisas stuga är en bondebostad med utställningar och arbetsdemonstrationer.
På området finns dessutom bl.a ett motormuseum, en tjärdal, en torparstuga och en byskola från 40-talet.

Rökpörte-kafeet

Diversehandeln

Urmakarverkstaden

Copyright © Toivonens Djurpark och Allmogemuseum